Dưới đây là những điểm khác biệt giữa máy nén khí trục vít không dầu biến tần và máy nén khí trục vít không dầu.

Máy nén khí trục vít không dầu biến tầnMáy nén khí trục vít không dầu