Tháp giải nhiệt 80RT

Tháp giải nhiệt 80RT

Model:  TSC 80 RT
Khả năng làm mát (Kcal/hr): 312000
Lưu lượng (l/min): 1040