Tháp giải nhiệt 200RT

Tháp giải nhiệt 200RT

Model:  TSC 300 RT
Khả năng làm mát (Kcal/hr): 1170000
Lưu lượng (l/min): 3900