Bình chứa khí 5000L-10000L

Bình chứa khí 5000L-10000L

5000L-10000L
Thông tin chi tiết

                               Dung tích
Chỉ tiêu
5m3 6m3 8m3 10m3  
 
Đường kính mm 1455 1600 1600 1900  
Chiều cao mm 3340 3345 4370 3950  
Áp lực lớn nhất Kg/cm2 10 10 10 10  
Áp lực làm việc Kg/cm2 7 7 7 7  
Nhiệt độ cao nhất oC 100 100 100 100  
Đường kính ống vào Inch 4 4 4 4  
Đường kính ống ra Inch 4 4 4 4  
Trọng lượng Kg 2126 2235 2750 3823