Bình chứa khí 304L-3000L

Bình chứa khí 304L-3000L

304L-3000L
          Dung tích
Chỉ tiêu
0.304m3 0.66m3 1.3m3 2m3 3m3  
 
Đường kính mm 485/490 780 975 1160 1160  
Chiều cao mm 1170 1560 1878 2160 3160  
Áp lực lớn nhất Kg/cm2 10 13.5 10 16 10 14 10 10  
Áp lực làm việc Kg/cm2 7 12 7 12 7 12 7 7  
Nhiệt độ cao nhất oC 100 100 100 100 100  
Đường kính ống vào Inch 2 2 2 3 3  
Đường kính ống ra Inch 2 2 2 3 3  
Trọng lượng Kg